Położenie

Tereny Nadleśnictwa Piwniczna odznaczają się bardzo wysokimi walorami przyrodniczo – krajobrazowymi. Obejmuje swym zasięgiem najpiękniejsze fragmenty polskich Beskidów. Dwa potężne pasma górskie (Jaworzyna Krynicka i Radziejowa) przedzielone są tutaj malowniczą i dziką doliną Popradu, górskiej rzeki wypływającej ze słowackiej części Tatr.

Galeria zdjęć

Galeria przedstawia fotografie przyrodnicze wykonane przez leśników z Nadleśnictwa Piwniczna

Historia

Najstarsze drzewostany w Nadleśnictwie Piwniczna osiągnęły wiek 175 lat. Są to drzewostany jodłowe i bukowo-jodłowe w rezerwatach Hajnik, Lembarczek i Baniska. Powstanie tych drzewostanów datuje się na okres pierwszej połowy XIX wieku, kiedy omawiane tereny znajdowały się pod zaborem austriackim.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.