Lista aktualności Lista aktualności

Zasady sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Piwniczna

Zasady (regulamin) sprzedaży surowca drzewnego w Nadleśnictwie Piwniczna są prowadzone na podstawie Zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 6 marca 2020 roku, pod nazwą „Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji wydatku drewna, ramowego regulaminu sprzedaży detalicznej i wzoru zgody na samowyrób drewna w Nadleśnictwie Piwniczna”.

Dokumenty stanowiące załączniki do powyższego zarządzenia:

Załącznik nr 1. Regulamin organizacji pozyskania i wydatku drewna w Nadleśnictwie Piwniczna.
Załącznik nr 2. Regulamin detalicznej sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Piwniczna
Załącznik nr 3. Wzór druku zgody na samowyrów drewna.

  1. Sprzedaż drewna dla osób fizycznych dokonywana jest w leśnictwach przez upoważnionego leśniczego,
  2. Sprzedaż i wydawanie drewna odbywa się wg poniższego harmonogramu:

Leśnictwo

Sprzedaż

w godz.

7:00-10:00        

Wydawania drewna

w godz. 7:00-12:00

Szczawnik

Piątek

Piątek, poniedziałek

Majdan

Piątek

Piątek, poniedziałek

Majerz

Piątek

Piątek, poniedziałek 

Żegiestów

Piątek

Piątek, poniedziałek

Jastrzębik

Piątek

Piątek, poniedziałek

Runek

Piątek

Piątek, poniedziałek

Wierchomla

Piątek

Piątek, poniedziałek

Zubrzyk

Piątek

Piątek, poniedziałek

Łomnica

Piątek

Piątek, poniedziałek

Rzyczanów

Piątek

Piątek, Poniedziałek

Roztoka M.

Piątek

Piątek, poniedziałek

Roztoka W.

Piątek

Piątek, poniedziałek

W indywidualnych, uzgodnionych przypadkach sprzedaż i wydawanie drewna mogą się odbywać za zgodą nadleśniczego w innych dniach tygodnia.