Lista aktualności Lista aktualności

Obiekty edukacyjne

Współdziałanie leśnictwa ze społeczeństwem, a w szczególności popularyzacja w społeczeństwie problematyki leśnej jest jednym z priorytetów nowoczesnego i wielofunkcyjnego leśnictwa. Wymaga to podejmowania różnorakich działań edukacyjno-medialnych, a bazę do realizacji tych zadań na terenie LKP Lasy Beskidu Sądeckiego mogą stanowić różne obiekty wykorzystywane w edukacji leśnej społeczeństwa. Część z nich powstała z własnych środków Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Piwniczna i Nawojowa) i LZD w Krynicy, a część w wyniku współpracy z innymi podmiotami.

Na terenie LKP istnieją następujące obiekty, w oparciu o które można prowadzić edukację przyrodniczo-leśną:

 • Ośrodek Edukacji Leśnej LKP w Roztoce Ryterskiej (Nadleśnictwo Piwniczna, Leśnictwo Roztoka Mała),
 • Ośrodek Edukacji – bursa studencka LZD w Krynicy,
 • Izba leśna ze ścieżką edukacyjną i szkółką leśną w Kopciowej (LZD w Krynicy),
 • Szlak przyrodniczo-turystyczny „Rogasiowy szlak" w paśmie Radziejowej (Nadleśnictwo Piwniczna)
 • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Na Rakowsku", wykonana przez LZD w Krynicy, ukazująca okolice Tylicza,
 • Ścieżka dydaktyczna Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy „Na stoku Jaworzyny Krynickiej",
 • Przyrodniczo – historyczny szlak im. Hrabiego Adama Stadnickiego, przebiegający przez cały Beskid Sądecki, wyznaczony przez Popradzki Park Krajobrazowy (tereny Nadleśnictwa Piwniczna i Nawojowa),
 • Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w uroczysku Feleczyn (Nadleśnictwo Nawojowa),
 • Wiata edukacyjna uroczysko Uhryń (nadleśnictwo Nawojowa),
 • Punkt edukacyjny "Głęboki Jar" w Leśnictwie Rzyczanów (Nadleśnictwo Piwniczna),
 • Punkt edukacyjny „Stary Kamieniołom" położony na terenie leśnictwa Roztoka Wielka w Nadleśnictwie Piwniczna,
 • „Park Ekologiczny" ochrony płazów i gadów w Rytrze (Nadleśnictwo Piwniczna, Leśnictwo Roztoka Wielka),
 • Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie „Las Lipowy Obrożyska" (Nadleśnictwo Piwniczna, Leśnictwo Majerz),
 • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Łomnickie Uroczyska" (Nadleśnictwo Piwniczna, Leśnictwo Łomnica),
 • Ścieżka edukacyjna w uroczysku Trzycież "Przez leśne siedliska" (Nadleśnictwo Nawojowa, Leśnictwo Homrzyska),
 • Ścieżka edukacyjna w uroczysku Trzycież "Gatunki lasotwórcze naszych lasów" (Nadleśnictwo Nawojowa, Leśnictwo Homrzyska),
 • Leśna wiata edukacyjna Feleczyn (Nadleśnictwo Nawojowa),
 • Szkółka leśna w Leśnictwie Łomnica (Nadleśnictwo Piwniczna),
 • Wieża widokowa na szczycie Radziejowej (Nadleśnictwo Piwniczna).