Obiekty edukacyjne

W ramach prowadzonej edukacji leśnej zapraszamy do korzystania z obiektów edukacyjnych zlokalizowanych na terenie naszego nadleśnictwa. Każde z tych miejsc ma na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, uświadomienie współzależności między człowiekiem, społeczeństwem, a przyrodą ale także uświadomienie konieczności przestrzegania norm obowiązujących w lesie.

Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodniczo-leśna to z pewnością jeden z najważniejszych priorytetów Lasów Państwowych. Działalność edukacyjna ma na celu podniesienie świadomości wśród społeczeństwa na temat roli drewna w życiu człowieka, prowadzenia przez leśników zrównoważonej gospodarki leśnej czy ochrony przyrody.