Obiekty edukacyjne

Współdziałanie leśnictwa ze społeczeństwem, a w szczególności popularyzacja w społeczeństwie problematyki leśnej jest jednym z priorytetów nowoczesnego i wielofunkcyjnego leśnictwa. Wymaga to podejmowania różnorakich działań edukacyjno-medialnych, a bazę do realizacji tych zadań na terenie LKP Lasy Beskidu Sądeckiego mogą stanowić różne obiekty wykorzystywane w edukacji leśnej społeczeństwa. Część z nich powstała z własnych środków Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Piwniczna i Nawojowa) i LZD w Krynicy, a część w wyniku współpracy z innymi podmiotami.

Oferta edukacyjna

W ślad za utworzeniem LKP „Lasy Beskidu Sądeckiego" zwiększył się wyraźnie zakres działalności edukacyjnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Piwniczna. W tym celu powołano specjalne stanowisko ds. edukacji w LKP.