Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

W ramach prowadzonej edukacji leśnej zapraszamy do korzystania z obiektów edukacyjnych zlokalizowanych na terenie naszego nadleśnictwa. Każde z tych miejsc ma na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, uświadomienie współzależności między człowiekiem, społeczeństwem, a przyrodą ale także uświadomienie konieczności przestrzegania norm obowiązujących w lesie.

Obiekty nadleśnictwa służące do prowadzenia edukacji leśnej

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Roztoce Ryterskiej

Nadleśnictwo Piwniczna w 2007 roku wyremontowało w Roztoce Ryterskiej, starą, zabytkową leśniczówkę, wybudowaną przez hrabiego Adama Stadnickiego w 1919 roku. Na parterze leśniczówki powstała sala multimedialna z możliwością prowadzenia zajęć edukacyjnych dla 40 osób. Natomiast w wyremontowanych budynkach gospodarczych powstała diorama „Puszcza Karpacka” oraz sala wystawowa. Rocznie ośrodek odwiedza ok. 4-5 tys. osób.

Park Ekologiczny Płazów i Gadów w Rytrze

Na powierzchni ponad 0,5 ha, Nadleśnictwo Piwniczna wykonało trzy zbiorniki wodne, m.in. w ramach programu „Małej retencji górskiej”, dzięki którym stworzono doskonałe warunki do bytowania i rozwoju naszych rodzimych gatunków płazów i gadów, takich jak: traszki (występują tutaj wszystkie 4 krajowe gatunki – pospolita, grzebieniasta, karpacka i górska), żaba trawna, ropucha szara, rzekotka drzewna, kumak górski czy zaskroniec. Wzdłuż zbiorników została wykonana ścieżka z tablicami informacyjno-edukacyjnymi, podest nad jednym ze zbiorników oraz wiata spoczynkowa.

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie „Las Lipowy Obrożyska”

Ścieżka dydaktyczna została wytyczona i wykonana w rezerwacie „Obrożyska” już 1996 roku. Ma długość ok. 3,5 km i wiedzie przez najpiękniejsze fragmenty grądu subkontynentalnego z lipą drobnolistną jako gatunkiem głównym. Niektóre z lip osiągają potężne rozmiary i wiek ponad 150 lat. Lipie towarzyszą graby, buki, jodły świerki i modrzewie. Bardzo bogate w roślinność jest tutaj runo leśne, obfitujące w rzadko spotykane gatunki jak lilia złotogłów, podkolan biały i zielonawy, gnieźnik leśny czy kokoryczka wielokwiatowa.

Ścieżka ornitologiczna „Łopata Polska”

Trasa ścieżki wiedzie wzdłuż malowniczo meandrującej na tym odcinku, rzeki Poprad. Ścieżka w formie pętli ma długości ok. 2 km, jest wyposażona w tablice informacyjno-edukacyjne prezentujące bogactwo miejscowej, beskidzkiej awifauny.

Ścieżka przyrodnicza „Rogasiowy Szlak”

Ścieżka dydaktyczna z dwoma wariantami przemarszu – dłuższym i krótszym. Nazwa nawiązuje do opowiadania Marii Kownackiej „Rogaś z Doliny Roztoki” opartej na wydarzeniach, które miały miejsce w Rytrze. Na ścieżce znajduje się 14 przystanków zaopatrzonych w tablice informacyjne. Ścieżka daje możliwość zapoznania się z formami ochrony przyrody, chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, źródłami wód mineralnych i zbiorowiskami roślinnymi. Trasa ścieżki wiedzie poprzez wszystkie piętra roślinności w Beskidach od wysokości 450 m do ponad 900 m n.p.m., fragmentami przechodząc przez rezerwat Baniska.

Ścieżka dydaktyczna „Łomnickie Uroczyska”

Usytuowana jest na terenie Leśnictwa Łomnica. Trasa ścieżki zaczyna się na placu turystyczno-edukacyjnym przy leśniczówce w Łomnicy i biegnie przez drzewostan nasienny, szkółkę leśną a następnie drogą dolinową wzdłuż potoku Łomniczanka Całkowita długość trasy wynosi 3,5 km. Na ścieżce znajduje się 9 tematycznych przystanków. Dowiedzieć się z nich można o nasiennictwie leśnym, retencyjności lasu, odnowieniu naturalnym, martwym drewnie, budowie geologicznej Beskidów czy roślinności na podmokłej górskiej łące.

Wieża widokowa na szczycie Radziejowej

Wieża widokowa została wybudowana i oddana do użytku w 2020 roku. Konstrukcja wieży jest drewniana z metalowymi, ażurowymi stopniami oraz podestami. Obecny obiekt powstał na miejscu wysłużonej już wieży z 2010 roku. Zainteresowanie wieżą na Radziejowej jest bardzo duże ze względu na niepowtarzalne panoramy na Tatry, Pieniny, Gorce oraz Beskid Sądecki i Dolinę Popradu. Wieża stoi na międzynarodowym czerwonym szlaku EB. Stąd do schroniska PTTK na Przehybie jest niespełna godzina marszu. Nowa wieża została wybudowana według nowego projektu i jest blisko dwa metry wyższa od wcześniejszej wieży.

Plac edukacyjno-rekreacyjny w Leśnictwie Łomnica

Plac edukacyjno-turystyczny został wybudowany przez Nadleśnictwo Piwniczna na miejscu starego pola biwakowego. Powstały: duża drewniana wiata z ławami i stołami, wiata z paleniskiem, grillem i miejscem składowania opału, miejsce na ognisko z ławeczkami, plac zabaw (kombajn) dla najmłodszych, zainstalowano 9 tablic interaktywnych o tematyce przyrodniczej i leśnej. Ponadto została doprowadzona bieżąca woda, postawiona toaleta oraz doprowadzona instalacja elektryczna. Turyści indywidualni mogą korzystać z drewna dostępnego na miejscu. Grupy zorganizowane powinny ustalić swój pobyt z leśniczym leśnictwa Wierchomla zgodnie z regulaminem.

Stanowisko języcznika zwyczajnego – punkt edukacyjny

Lasy Nadleśnictwa Piwniczna słyną z różnorodności gatunkowej roślin. Na terenie leśnictw Roztoka Mała i Wielka zostało oznaczonych w terenie kilka stanowisk rzadkiej paproci – języcznika zwyczajnego. Jedno ze stanowisk znajduje się bezpośrednio przy drodze dolinowej w Leśnictwie Roztoka Wielka, dzięki czemu dla turystów został wybudowany podest umożliwiający obserwację zbocza, na którym znajduje się zbiorowisko roślinne – zespół jaworzyny zboczowej z języcznikiem zwyczajnym.

Uroczysko „Głęboki Jar” – punkt edukacyjny

Punkt edukacyjny „Głęboki Jar” znajduje się na terenie Leśnictwa Rzyczanów. Jest to piękne i malownicze miejsce przełomu rzyczanowskiego potoku, którego wartki nurt wyrzeźbił głęboki jar, pełen zakrętów i wodospadów. Nad jarem znajduje się drewniana konstrukcja mostu. Obecna konstrukcja została wybudowana w 2010 roku, na wzór pierwszego w tym miejscu mostu z lat 20-tych XX wieku, wybudowanego przez hrabiego Adama Stadnickiego. Warto wspomnieć, że poziom mostu znajduje się na wysokości 11 m nad doliną potoku. Aktualnie ze względu na stan techniczny most jest zamknięty. Trwają prac przy uzyskaniu zezwolenia i odpowiednich środków  celu odbudowy nowego mostu.

Wiaty turystyczno-edukacyjne

Nadleśnictwo Piwniczna, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów i wczasowiczów odwiedzających Beskid Sądecki, wybudowało już 16 wiat drewnianych, dających możliwość schronienia się w trakcie wędrówki, przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Zostały one wybudowane w miejscach najczęściej uczęszczanych przez turystów, oraz wskazywanych wcześniej przez zainteresowanych. Na ścianach wiat są zainstalowane tablice edukacyjne o róznorakiej tematyce leśnej i przyrodniczej.

Miejsca te to:

 • Leśnictwo Roztoka Wielka („Stary Kamieniołom”), przy drodze dolinowej na Halę Konieczna,
 • Leśnictwo Roztoka Mała („Pod Pańską”), przy drodze dolinowej do kapliczki na Kramarce,
 • Leśnictwo Wierchomla („Pod Hale”), przy drodze dolinowej na Łabowską Halę,
 • Leśnictwo Runek („Pod Schroniskiem”), przy drodze stokowej na Schronisko PTTK „Bacówka nad Wierchomlą”,
 • Leśnictwo Żegiestów przy leśniczówce, służy głównie jako wiata edukacyjna,
 • Leśnictwo Wierchomla przy Schronisku PTTK na Łabowskiej Hali,
 • Leśnictwo Łomnica – wiata edukacyjna i wiata z grillem na placu turystycznym,
 • Leśnictwo Szczawnik („Betlejemka”), przy drodze dolinowej Szczawnik – Schronisko PTTK „Bacówka nad Wierchomlą”,
 • Leśnictwo Rzyczanów („Żarnowiec”), przy szlaku na Schronisko „Cyrla”,
 • Leśnictwo Roztoka Mała („Kramarka”) – zespół trzech wiat z paleniskiem na ogniska oraz grillem.
 • Leśnictwo Roztoka Wielka – wiata w Parku Ekologicznym w Rytrze,
 • Leśnictwo Roztoka Mała – wiata spoczynkowa oraz wiata z grillem na polu turystycznym z parkingiem leśnym, przy Ośrodku Edukacyjnym LKP w Roztoce Ryterskiej.