Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają bardzo żyzne siedliska lasowe, które łącznie zajmują 97% powierzchni leśnej zalesionej. Siedlisko lasu górskiego (LG) zajmuje aż 74%, a lasu mieszanego górskiego (LMG) - 23%. Gatunkiem dominującym w drzewostanach nadleśnictwa jest buk - jego udział sięga 51%.

Udział siedlisk leśnych

 • las górski (LG) - 74%
 • las mieszany górski (LMG) - 23%
 • bór mieszany górski (BMG) - 2,6%
 • bór wysokogórski (BWG) - 0,4%

Udział gatunków lasotwórczych

 • buk - 50,86%
 • świerk - 19,64%
 • jodła - 15,62%
 • sosna - 7,46%
 • modrzew - 3,78%
 • olsza szara - 0,80%
 • lipa - 0,80%
 • jawor - 0,42%
 • grab - 0,33%
 • brzoza - 0,16%
 • jesion - 0,13