Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Piwniczna

 

Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Piwniczna

 

Schemat postępowania

  1. Rekomendujemy, aby osoba zainteresowana zakupem drewna, całość spraw związanych z jego realizacją, uzgadniała uprzednio z właściwym miejscowo leśniczym/podleśniczym, w leśnictwie którym dokona zakupu.
  2. Telefony kontaktowe do leśniczych/podleśniczych są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Piwniczna www.piwniczna.krakow.lasy.gov.pl - zakładka kontakt/leśnictwa
  3. Leśniczy/podleśniczy uzgadnia z klientem dokładną ilość i rodzaj drewna, które ma zostać przygotowane i zakupione oraz wskazuje jego cenę, lokalizację i termin odbioru.
  4. Po ewentualnej akceptacji przez klienta warunków sprzedaży, leśniczy/podleśniczy podaje klientowi kwotę jaką należy wpłacić na konto Nadleśnictwa Piwniczna: PKO BANK POLSKI konto nr 92 1020 2892 0000 5502 0549 5447. W przypadku leśnictwa Wierchomla możliwa jest płatność za pomocą karty płatniczej przy użyciu terminala.
  5. W przypadku płatności przelewem w tytule wpłaty należy podać nazwę leśnictwa, imię i nazwisko osoby kupującej drewno np. „Jan Nowak wpłata za drewno, L. Szczawnik”.
  6. Po odnotowaniu wpływu środków na konto Nadleśnictwa wystawiany jest przez leśniczego/podleśniczego dokument sprzedaży, a w przypadku faktury zostanie ona wysłana do nabywcy pocztą lub może zostać odebrana osobiście w siedzibie Nadleśnictwa.
  7. Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się w kancelariach leśnictw w piątki  w godzinach od 7:00 do 10:00. Wydatek tak zakupionego drewna odbywa się w poszczególnych leśnictwach w poniedziałki i w piątki w godzinach od 7:00 – 12:00.
  8. Powyższe zasady dotyczą również drewna pochodzącego z samowyrobu.