Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała w dniu 13.11.2017 r. Certyfikat PEFC nr BVCPL/PEFCFM/04, zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003:2012v.2

Certyfikat został przysnany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o. o., jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Certyfikation Polska. Jednostka ta zaświadcza, że System Zarządzania RDLP w Krakowie został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM w zakresie wyżej wymienionej oceny. Zakres certyfikacji obejmował "Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie". Certyfikat ten jest ważny do dnia 12.11.2020 roku.  

PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.


Certyfikat FSC

Certyfikat FSC

W dniu 20 lutego 2019 roku, już po raz piąty, został nadany Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Certyfikat Gospodarki Leśnej FSC. Aktualny certyfikat posiada numer SFS-FM/COC-010065 i będzie obowiązywał przez najbliższe pięciolecie, tj. od 20 lutego 2019 do 19 lutego 2024 roku. Certyfikat ten potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona przez Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowch w Krakowie, racjonalnie, przez właściwie przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu praw pracowników i interesów lokalnej społeczności.

Spełnienie wymogów FSC przy prowadzeniu gospodarki polega między innymi na unikaniu stosowania pestycydów (poza szkółkami leśnymi), zachowaniu odpowiedniej ilości martwego drewna, ochronie rzadkich gatunków fauny i flory, dążeniu do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych.

Istotą certyfikacji FSC jest promocja prowadzonej gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i leśnictwa na całym świecie. Zasadniczym celem certyfikacji jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej za Standardami Gospodarki Leśnej opracowanymiprzez FSC dla poszczególnych krajów lub regionów.