Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Certyfikat PEFC

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała w dniu 13.11.2023 r. Certyfikat PL23/00000292, zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003:2012v.2

 

Certyfikat został przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Jednostka ta zaświadcza, że System Zarządzania RDLP w Krakowie został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM w zakresie wyżej wymienionej oceny. Zakres certyfikacji obejmował „Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie” Certyfikat ten ważny jest od 13.11.2023 r. do 12.11.2026 r.

 


Certyfikat FSC®

Certyfikat FSC®

W dniu 8 listopada 2021 roku, został zmieniony podmiot świadczący usługę nadzoru nad certyfikatem w systemie FSC® dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Transferu certyfikatu dokonano do firmy Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.

Aktualny certyfikat FSC® (FSC-C119146) nr BV-FM/COC-119146 i będzie obowiązywał od 08 listopada 2021 do 19 lutego 2024 roku. Certyfikat ten potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona przez Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, racjonalnie, przez właściwie przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu praw pracowników i interesów lokalnej społeczności.

Spełnienie wymogów FSC® przy prowadzeniu gospodarki polega między innymi na unikaniu stosowania pestycydów (poza szkółkami leśnymi), zachowaniu odpowiedniej ilości martwego drewna, ochronie rzadkich gatunków fauny i flory, dążeniu do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych.

Istotą certyfikacji FSC® jest promocja prowadzonej gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i leśnictwa na całym świecie. Zasadniczym celem certyfikacji jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej za Standardami Gospodarki Leśnej opracowanymi przez FSC® dla poszczególnych krajów lub regionów.