Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca wyznaczone do rozpalania ognia

Na terenie Nadleśnictwa Piwniczna, można bezpiecznie rozpalić ognisko w wyznaczonych do tego miejscach:   

Pole turystyczno-edukacyjne w Łomnicy Zdrój  - wyposażone jest w:

 • wiatę spoczynkową z ławami i stołami,
 • wiatę, pod którą znajduje się miejsce do palenia ognia, z rusztem,
 • niezadaszone miejsce do palenia ogniska, ławy, stoły,
 • plac zabaw dla dzieci,
 • tablice edukacyjne (stałe i interaktywne)
 • toaletę typu toi-toi

Miejsce na ognisko przy Ośrodku Edukacji Leśnej LKP w Roztoce Ryterskiej – wyposażone jest w:

 • wiatę spoczynkową z ławami i stołami,
 • wiatę, pod którą znajduje się miejsce do palenia ognia, z rusztem,
 • niezadaszone miejsce do palenia ogniska, ławy, stoły,
 • parking,
 • toaletę typu toi-toi,

Miejsce na ognisko „Kramarka” – wyposażone jest w:

 • 2 wiaty spoczynkowe z ławami i stołami,
 • wiatę, pod którą znajduje się miejsce do palenia ognia, z rusztem,
 • niezadaszone miejsce do palenia ogniska, ławy, stoły,
 • tablice edukacyjne,
 • toaletę typu toi-toi,