Wydawca treści Wydawca treści

Bieżąca dostępność obiektów turystycznych

Lasy, które są aktualnie objęte okresowym zakazem wstępu do lasu znajdziesz pod adresem: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

Pamiętaj, że znajdujesz się w lasach gospodarczych prowadzimy na ich terenie zrównoważoną gospodarkę leśną, w związku z tym by zapewnić Ci bezpieczeństwo. Wydzielenia gdzie aktualnie prowadzone są prace gospodarcze obejmujemy okresowym zakazem wstępu. Miejsca obowiązywania okresowych zakazów oznaczone są żółtymi tablicami informacyjnymi gdzie podany jest dokładny termin ich obowiązywania.

 

Pamiętaj, że stałym zakazem wstępu objęte są: uprawy leśne do 4 metrów wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone erozją – ich nie oznaczamy żółtymi tablicami.