Lista aktualności Lista aktualności

Uprawa testująca świerka pospolitego

Ochrona leśnych zasobów genowych wymaga również wiedzy na temat wartości poszczególnych populacji lub osobników, zarówno w kontekście zróżnicowania genetycznego jak i możliwości adaptacyjnych do określonych warunków wzrostu.

Nadleśnictwo Piwniczna rozpoczęło prace przy zakładaniu uprawy testującej świerka pospolitego. Uprawa zakładana jest w Paśmie Jaworzyny Krynickiej, w Leśnictwie Szczawnik. Miejsce zakładanej uprawy zostało wybrane w przyszczytowych warstwach pasma, na wysokości ok. 1000 m npm. na siedlisku boru mieszanego górskiego.

Projekt prowadzony jest w ramach programu badawczego pn. „Poznanie wartości hodowlanej leśnego materiału podstawowego wykorzystywanego w gospodarce leśnej przez testowanie potomstwa”.

Głównym celem programu jest stabilność (zachowanie trwałości) drzewostanów z udziałem świerka. Ponadto dzięki tym testom będzie można oszacować odporność na suszę, patogeny grzybowe, szkodniki owadzie materiału sadzeniowego różnych proweniencji świerka pospolitego.