Lista aktualności Lista aktualności

Wycieczka szkoleniowa z RDLP w Szczecinku

W dniu 1 lipca gościliśmy na terenie Doliny Popradu leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, biorących udział w wycieczce szkoleniowej.

Tematy przedstawione podczas prezentaci w siedzibie nadleśnictwa:

- prowdzenie gospodarki leśnej w trudnych warunkach górskich Beskidu Sądeckiego,

- godzenie funkcji gospodarczych z funkcjami turystycznymi, uzdrowiskowymi, rekreacyjnymi i ochronnymi regionu,

- przedstawienie mnogości form ochrony przyrody w lasach nadleśnictwa,

- budowa i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej,

- realizacja projektów środowiskowych w ramach projektu małej retencji górskiej,

- termomodernizacja budynku administracyjnego nadleśnictwa - efekt inwestycji,

W terenie, w leśnictwie Łomnica uczestnicy zapoznali się z efektami prac wykonanymi w ramach projektu małej retencji (II) w dolinie potoku Łomniczanka.

Prezentację oraz spotkanie w terenie prowadził Nadleśniczy Stanisław Michalik.

Dziekujemy i zapraszamy ponownie.