Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie Rady Naukowo-Społecznej LKP Lasy Beskidu Sądeckiego

W dniu 12 września bieżącego roku, w siedzibie nadleśnictwa, odbyło się spotkanie członków Rady Naukowo-Społecznej LKP "Lasy Beskidu Sądeckiego.

 Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. Stanisław Małek. Jednym z elementów spotkania były wystąpienia przedstawicieli wchodzących w skład LKP: Nadleśnictwa Nawojowa, Piwniczna oraz LZD w Krynicy. Następnie zostały przedstawione referaty (prezentacje) autorów opracowujących Jednolity Program Gospodarczo-Ochronny dla LKP. Spotkanie zakończyło się uroczystym akcentem, wręczeniem Kordelasa Leśnika Polskiego Panu Tadeuszowi Ogorzałkowi, długoletniemu przewodniczącemu Ligi Ochrony Przyrody w Nowym Sączu. Odznaczenie wręczył Paweł Szczygieł, Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Krakowie.