Lista aktualności Lista aktualności

Ochronne szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weteynarii zawiadamia, że zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 roku, w sprawie przeprowadzania

ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737),

w dniach od 1 do 8 października 2021 roku,

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia

lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia lisów z lat ubiegłych

i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

 

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.