Lista aktualności Lista aktualności

Ochronne szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach:

od 15 do 27 kwietnia 2023 roku

na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Mieszkańcy województwa zostaną powiadomieni o terminie zrzutu szczepionki i o obowiązujących w tym czasie zaleceniach poprzez ogłoszenie komunikatu w mediach oraz przez administrację rządową i samorządową w sposób zwyczajowo przyjęty.

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Jednocześnie zawiadamiam, że Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. akcji szczepień znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii: http://www.wiw.krakow.pl/.

 

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Agnieszka Szewczyk-Kuta