Lista aktualności Lista aktualności

Ochronne szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 roku, w sprawie przeprowadzania

ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737),

w dniach od 23 września do 1 października 2022 roku,

na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia lisów z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów orz jej ręczne wyłożenie

i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

Mieszkańcy województwa zostaną powiadomieni o terminie zrzutu szczepionki i o obowiązujących w tym czasie zalecniach poprzez ogłoszenie komunikatu w

mediach oraz przez administrację rządową i samorządową w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.