Lista aktualności Lista aktualności

Drapieżne pograniczne - transgraniczna współpraca Polski i Słowacji

Nadleśnictwo Piwniczna angażuje się w transgraniczną współpracę na rzecz zintegrowanej ochrony dużych drapieżników w Polsce i na Słowacji. W projekcie współfinansowanym przez program Interreg Polska-Słowacja udział bierze 17 polskich oraz 2 słowackich partnerów.

Głównym celem jest wzmocnienie współpracy transgranicznej PL-SK w zarządzaniu populacją dużych drapieżników: niedźwiedzia, wilka i rysia, zapewniającej długoterminowe utrzymanie oraz ochronę stanu populacji gatunków na obszarze pogranicza polsko-słowackiego.

Projekt będzie składał się z następujących etapów:

  1. Analizy istniejących już danych o stanie i rozmieszczeniu trzech gatunków.
  2. Opracowania wytycznych do monitoringu dużych drapieżników.
  3. Określenia jednolitej metodologii zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz stworzeniu planu monitoringu dużych drapieżników.
  4. Przeprowadzenia monitoringu wilka, rysia i niedźwiedzia w terenie (w tym genetycznego i wizyjnego.
  5. Budowy systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, która zostanie zasilona danymi z przeprowadzonych badań terenowych oraz innych dostępnych źródeł.

W projekcie zostaną zastosowane innowacyjne techniki monitoringu wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Część badawczą projektu uzupełniają działania edukacyjne, rozwijające świadomość ekologiczną społeczności lokalnych, turystów i organizacji pogranicza w zakresie potrzeby ochrony gatunków objętych projektem. Koegzystencja ludzi i dużych drapieżników, zwłaszcza wilków, nie zawsze bywa bezkonfliktowa, edukacja stanowi zatem istotny element tego typu inicjatyw i ma na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla gatunków objętych ochroną.

Projekt rozpoczyna się we wrześniu bieżącego roku i zakończy się w sierpniu 2026 r.

Dofinansowanie projektu z funduszy europejskich wynosi ponad 1,4 mln euro.