Lista aktualności Lista aktualności

Oświdczenie w sprawie nielegalnych wjazdów quadów i crossów na tereny leśne

Nadleśnictwo Piwniczna pragnie poinformować, że w związku z licznymi informacjami dotyczącymi nielegalnych wjazdów quadami i motocyklami crossowymi na tereny leśne, straż leśna codziennie patroluje tereny, drogi i szlaki leśne, szlaki turystyczne znajdujące się zasięgu działania Lasów Państwowych. Organizowane są również wspólne patrole z policją, których zadaniem jest nie tylko przeciwdziałanie nielegalnym wjazdom pojazdów na tereny leśne ale także zapobieganie kradzieżom leśnym, kłusownictwu, niszczeniu infrastruktury turystycznej czy zaśmiecaniu lasów.

            Skargi turystów, na wspomniany wyżej problem, dotyczące terenów leśnych nie będących w zarządzie Nadleśnictwa Piwniczna, w tym m.in. tereny leśne Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój, gdzie zgodnie Ustawą o lasach (art. 5, pkt. 1.2, art. 45, pkt. 1.4), gdy nie zawarto odpowiedniego porozumienia, straż leśna nie ma obowiązku patrolowania. Jednak Nadleśnictwo Piwniczna jest otwarte na wspólne działania z policją, strażą graniczną i przedstawicielami samorządu gminnego w rozwiązaniu problemu nielegalnych wjazdów na drogi leśne i szlaki turystyczne, szczególnie w rejonie Kosarzysk i szlaku turystycznego z Obidzy na Wielki Rogacz i Jaworki.

 

 

Stanisław Michalik

Nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna