Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego do wpłat wadiów i zabezpieczeń

Od dnia 1.01.2023 roku wyodrębniony został rachunek bankowy dedykowany
wyłącznie do prowadzenia rozliczeń (wpłaty i wypłaty) z tytułu wnoszonych wadiów
i zabezpieczeń na zlecane przez nadleśnictwo zakupy towarów, materiałów i usług (koszty, nakłady).
 
Wszelkie wpłaty z ww. tytułów proszę dokonywać 
na rachunek bankowy nr: 49 1020 2892 0000 5702 0829 7386 /PKO BP S.A./