Lista aktualności Lista aktualności

Decyzja nr 4

Decyzja nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Piwniczna z dnia 24.03.2020 r.

Decyzja nr 4

Nadleśniczego Nadleśnictwa Piwniczna

z dnia 24.03.2020 r.

w prawie wyłączniea z dostępności urządzeń turystyczno-rekreacyjnych

na terenie Nadleśnictwa Piwniczna

znak: ZG.2610.3.2020

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 28 września 1919 roku o lasach (tj. Dz.U. 2020 poz. 6 (oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe podejmuję następującą decyzję:

§1

W związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19wyłączam z dostępności wymienione ponizej obiekty turystyczno-rekreacyjne, których właścicielem jest Nadleśnictwo Piwniczna:

1. Leśnictwo Roztoka Mała - Ośrodek LKP w Roztoce Ryterskiej,

2. Leśnictwo Wierchomla - <iejsce odpoczynku w Łomnicy,

3. Leśnictwo Roztoka Mała - Zespół wiat w Uroczysku Kramarka,

4. Leśnictwo Roztoka Wielka - Wieża widokowa na Radziejowej,

5. Leśnictwo Roztoka Wielka - Park Ekologiczny w Rytrze.

§2

Wyłącznie z dostępności obowiązuje od dnia 24 marca 2020 roku do odwołania.

§3

Wprowadzone wyłącznie z dostępności nie dotyczy osób wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze związane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem gospodarki leśnej, osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

§4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                 Stanisław Michalik

                                                                                                 Nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna